eklövet

ÜLDINFO

Puudumised, haigestumised:
Teatada telefoni teel või Schoolsofti kaudu.

Toomine, viimine:
Teatage alati lapse saabumisest/lahkumisest. Teatage igasugustest muudatustest lapse rutiinides, näit laps läheb ise koju, mõne sugulase või sõbraga.

Koolivaheajad: enne vaheaega palume teid teatada millises ulatuses lapspikapäevakodus viibib.

Üldiselt:
Mänguasju ei ole soovitav kooli kaasa võtta.
On hea kui lapsel on mõned riietusesemed tagavaraks. Ruumi nendele leiab lapse nagi juures.
Ajakohase informatsiooni kooli ja pikapäevakodu kohta leiate Schoolsoftist.

Lahtiolekuajad
Prästgatan 86: 07.30 - 17.30
Tyska Stallplan 1: 08.15 – 16:30

Päev algab ja lõpeb Prästgatanil.

Eelkooliklass ja 1. klass asuvad aadressil Prästgatan 86.

2. ja 3. klassi aadress on Tyska Stallplan 1.

Hinnakiri

1. laps peres: 2% pere sissetulekust, kuid mitte rohkem kui 840 SEKi kuus
2. laps : 1% pere sissetulekust, kuid mitte rohkem kui 420 SEKi kuus
3. laps: 1% pere sissetulekust, kuid mitte rohkem kui 420 SEKi kuus.

Kuumaks sõltub sellest sissetulekust, mis on maksude maksmisel aluseks võetud (lapse sissekirjutuse järgi) ja kui palju lapsi sellest perest on lastehoolekande (barnomsorg) all. Maksu peab hakkama maksma kuupäevast, mil laps sai koha. Maksu makstakse 12 kuud aastas.

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se