måla

VÅR VÄRDEGRUND

* Alla har rätt till kunskap.

* Alla i skolan har rätt till en lugn och stimulerande miljö, därför ingriper vi mot sådant som kan störa i arbete och lek.

* Alla i skolan har rätt att känna sig trygga, därför ingriper vi då vi förstår att någon far illa.

* Alla i skolan har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt, därför ingriper vi mot våld, diskriminering, mobbning och kränkande tilltal.

* Alla i skolan har rätt att trivas och utveckla goda kamratrelationer, därför hjälper vi till att lösa konflikter.

Vår värdegrund innebär att Du ska

* respektera alla på skolan.
- Behandla alla väl.
- Var med dem som lätt blir ensamma.
- Berätta i skolan eller hemma om någon blir illa behandlad.

* uppträda artigt och vara hjälpsam.
- Ta hand om nya elever.
- Lyssna och stör inte när andra pratar.
- Hälsa på dem du möter i skolan.
- Var uppmärksam och hjälp till när det behövs.
- Ställ dig upp och hälsa när lektionen börjar.

* vara rädd om vår skola.
- Vårda dina skolböcker och annat material.
- Håll bänken ren.
- Släng skräp i papperskorgen.
- Hjälp till att hålla skolbyggnaden ren och hel.

* komma i tid till alla lektioner och andra aktiviteter.

* göra dina läxor och arbeten.

Det är inte tillåtet att

* att lämna skolan utan lov (åk F-6)
* att vara inne på rasten utan lov (åk F-6)
* att kasta snöboll inom skolans område
* att åka skateboard, inlines, cykel el dyl på skolans område
* att ha på sig ytterkläder och huvudbonader i klassrummet.
* att tugga tuggummi, ha på sig ytterkläder och huvudbonader eller ta med väskor till matsalen.
* att lämna ut skolans portkod till utomstående
* att äta godis och sötsaker, dricka läsk o likn i skolan * att tugga tuggummi (F-6)
* att tugga tuggummi om det stör undervisningen (7-9)
* att ta med föremål till skolan som är farliga och kan skada människor och skolans egendom
* att ta med kamrat utifrån till skolan utan tillstånd från berörd lärare minst en dag i förväg
* att fotografera eller filma någon utan deras tillstånd
* att publicera bilder/filmer på personer utan deras tillstånd.

Dessutom

bör Du inte ta med värdesaker till skolan (skolan ersätter inte stulna saker)

ska Du ersätta skadegörelse i skolan om Du gjort Dig skyldig till det samt ersätta förlorade läromedel

är det förbjudet att röka, snusa och använda alkohol och droger i skolan och under skoltid

Detta dokument har tillkommit bl a därför att vi som arbetar i skolan behöver alla föräldrars stöd när det gäller skolans del av elevernas sociala fostran. Du som förälder kan stödja oss genom att till-sammans med Ditt barn samtala om detta dokument. Därigenom lägger Du grunden för våra möjligheter att ge alla elever på Estniska Skolan goda kunskaper i en stimulerande och trygg miljö.

Om ALLA hjälps åt kan vi skapa trygghet och trivsel.


1. Nu efteråt - hur tycker du att undervisningen var på Estniska Skolan?

2. Hur mycket kontakt har du idag med dina klasskamrater från Estniska Skolan?

picI vissa ämnen har jag fått med mig otroligt mycket som gör så att jag ligger steget före alla andra. Det är jätteskönt att kunna repetera allting medan alla andra kämpar och pluggar. I andra ämnen går det sämre och då är det jag som kämpar. Men man kan ju inte få allt.. :)

Vissa håller man kontakten med, andra inte. Som både Daphne och Tone redan har svarat har det blivit väldigt mycket med alla nya människor och plugget. Man har inte tid att tänka och agera. Men när allt har lagt sig någotlunda ska jag ta mig i kragen och faktiskt träffa lite folk.

Linda, gick ut skolan 2009

linda

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Fax: +46 412 60 21 E-mail: exp@estniskaskolan.se