Elektronisk blankett >>
PDF blankett >>
 
 
 
 
 

sång

ATT BÖRJA PÅ ESTNISKA SKOLAN

Till förskoleklass
De flesta av våra elever börjar i vår förskoleklass (hette förut ”6-årsverksamhet”, brukar förkortas ”klass F”, eller ”F-klassen”). Det är ett frivilligt skolår, men mer än 90 % av. alla barn i Sverige går i förskoleklassen.

För att anmäla ert barn till skolan, måste ni anmäla er till denna med hjälp av den elektroniska anmälningsblankett som finns här.
Om ert barn saknar svenskt personnummer måste ni fylla i och skicka till skolan blanketten som ni hittar här. Om ni har problem med att själva skriva ut blanketten skickar vi den gärna till er.

På våren innan skolstart kommer ni att kallas till möten med klasslärare och besök på skolan. I samband med dessa kan ni ställa frågor och bekanta er med skolan och vårt fritidshem, Eklövet.

Skolan börjar i slutet av augusti, datumet skiftar något från år till år, men är oftast kring 20 augusti. Då sker också inskolning i förskoleklassen.

Om det är fler intresserade än vad det finns platser i klassen, sker intagning i den ordning man anmält barnet till skolan. Det går bra att anmäla flera år i förväg, flera föräldrar har anmält sina nyfödda för att försäkra sig om en plats.

Senare årskurser
I mån av plats tar vi emot elever även till senare årskurser. Om ni är intresserade av att placera ert barn i en senare årskurs, ta då kontakt med skolan per mail eller telefon, så kan vi ordna ett möte där vi diskuterar vilken klass som skulle passa ert barn, samt vilken tidpunkt som är lämplig att börja.

 

1. Nu efteråt - hur tycker du att undervisningen var på Estniska Skolan?

2. Hur mycket kontakt har du idag med dina klasskamrater från Estniska Skolan?

picUndervisningen på Estniska Skolan var på alla sätt riktigt bra - allt i från lärarnas engagemang till schemats upplägg. Jag tänker ofta tillbaka på skoltiden med ett leende, och det känns inte som att det har gått åtta år sedan jag slutade nionde klass.

Min närmaste vän känner jag sedan jag började på Estniska Skolan, och pratar med honom dagligen. Och alla andra klasskamrater har självklart en speciell plats i hjärtat, även de man inte har så mycket kontakt med.

William, gick ut skolan 2001


STIFTELSEN ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM
Hammarby Fabriksväg 61-65 120 30 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Tel Eklövet: +46 722 18 75 69 E-mail: exp@estniskaskolan.se