eklövet

EKLÖVET

Verksamheten på Eklövet består av klasserna F-3 och fritidshem. Vi eftersträvar att erbjuda högkvalitativ utbildning, där vi ser till att elevernas sociala färdigheter utvecklas och där alla har en bra arbetsmiljö.

Skola och fritidshem har ett tätt samarbete där grunden ligger i elevernas välbefinnande, tvåspråkighet och traditioner. Vår unika verksamhet avspeglas i värdegrunden där samarbetet mellan hem och skola värderas högt. Eleverna får stöd i alla avseenden och känner sig hemmastadda. Vi strävar efter att varje elev ska veta sitt värde och att de finner sin väg för att lyckas i livet.

I pedagogiken kombinerar vi skolans långa erfarenhet och traditioner med nya idéer och metodiker. För oss är det lika viktigt att bidra till att bevara både estniska och svenska traditioner och historia, som att se till att vi har tillgång till modern teknik.

1. Varför går du i Estniska Skolan?

2. Vad tror du är speciellt med just Estniska Skolan?

3. Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

picJag går i Estniska Skolan för att jag kommer från Estland och då kunde jag inte svenska, det är därför jag går här för att lära mig svenska.

Att man pratar estniska i den här skolan vad man inte gör i andra skolor.

Kul, bra, trevlig.

Kristiina, klass 3

Jag går i denna skola för att min mamma, min mormor och många andra i min släkt har gått här.

Det som är speciellt med den här skolan är att man får lära sig estniska och att det är en stor skola, ända upp till 9-an.

Om jag ska beskriva den här skolan med tre ord så skulle det vara KUL, SUPER och STOR.

Theo, klass 3

STIFTELSEN ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM
Svartmangatan 20-22 111 29 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Tel Eklövet: +46 722 18 75 69 E-mail: exp@estniskaskolan.se