första skoldagen

VÄLKOMNA TILL ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM!

OM SKOLAN

Estniska Skolan har sedan 1973 legat mitt i Gamla Stan i Stockholm belägen på tomten av ett gammalt Dominikanerkloster. Men från hösten 2019 till våren 2021 ligger skolan i Hammarby sjöstad. Det beror på att våra ordinarie lokaler genomgår ett stambyte och en utbyggnad av ventilationen. I Hammarby sjöstad har vi stora ljusa lokaler men undervisningen av hemkunskap, kemi, träslöjd och idrott sker i Ekens skola respektive Sjöstadshallen.
Estniska Skolan är en friskola med undervisning från förskoleklass (6-åringar) upp till klass 9. Varje år består av en klass på 17-23 elever, vilket resulterar i att vi har ca 206 elever i hela skolan.

Skolan följer svensk läroplan och i de äldre åldrarna är svenska det huvudsakliga undervisningsspråket. Men Estland, dess språk och kultur, genomsyrar stora delar av undervisningen. Alla lär sig estniska (på sin nivå, vi har allt från nyanlända till rena nybörjare), men även i andra ämnen, som musik och historia, lär sig eleverna om Estland. Skolans kör uppträder när det är sångfestivaler i Estland och klass 5 åker alltid till Estland på klassresa. De flesta av våra elever har någon anknytning till Estland, men skolan tar emot alla som är beredda att lära sig om Estland.

Vill du veta mer om Estniska Skolan? Här på vår hemsida har vi samlat en del av allt som finns att veta om vår skola, men Du/Ni är välkomna att kontakta oss för att få reda på mer.kommaSen augusti 2018 är jag ny rektor på Estniska Skolan men absolut inte ny på skolan. Jag var själv elev här 1970-1976 och har arbetat på skolan som lärare sen 1987. Estniska Skolan ligger mig varmt om hjärtat av många anledningar. En är att min morfar, Herman Rajamaa, var skolans förste rektor och en annan att det är en liten och trevlig skola. Genom den estniska identiteten vävs vi samman på ett naturligt sätt och det bidrar till en samhörighet och atmosfär som jag verkligen uppskattar.
Vårt läge högst upp och mitt i Gamla Stan är unikt. Vi är uppdelade på tre lokaler som alla knyts ihop av skolgården. Som rektor tycker jag det är viktigt att finnas med även i undervisningen och därför fortsätter jag som svensklärare på högstadiet och hoppar in och tar lektioner när det behövs. Varje höst jobbar hela skolan tillsammans med och inför julfesten som är den största årliga estniska sammankomsten i Stockholm.

Piia Paljak Särlefalk,
rektor från aug 2018

jaan
 
STIFTELSEN ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM
Svartmangatan 20-22 111 29 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20 Tel Eklövet: +46 722 18 75 69 E-mail: exp@estniskaskolan.se