första skoldagen

DET PEDAGOGISKA ARBETET

STYRDOKUMENT OCH UNDERVISNING

Estniska Skolan arbetar enligt svensk skollag och läroplan (Lpo 94).
Estniska Skolans hörnstenar både beskriver och ramar in vår verksamhetsidé samt positionerar vår skola på skolmarknaden. Värdegrunden beskriver de värderingar och förhållningssätt som våra elever ska få uppleva. Den pedagogiska plattformen är de ställningstaganden som vi ser som utgångspunkter för hur våra arbetsformer ska se ut. Ställningstagandena vilar på en grund av känd forskning och beprövad erfarenheter. De ska vägleda oss i våra val av arbetsmetoder.
Nedan följer en sammanfattning av Estniska Skolans pedagogiska plattform och värdegrund samt skolans hörnstenar.

PEDAGOGISK PLATFORM

Individuellt stöd
Kontinuitet, helhet & sammanhang
Dialog, feedback, bekräftelse & reflektion

VÄRDEGRUND

* Alla har rätt till kunskap.

* Alla i skolan har rätt till en lugn och stimulerande miljö, därför ingriper vi mot sådant som kan störa i arbete och lek.

* Alla i skolan har rätt att känna sig trygga, därför ingriper vi då vi förstår att någon far illa.

* Alla i skolan har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt, därför ingriper vi mot våld, diskriminering, mobbning och kränkande tilltal.

* Alla i skolan har rätt att trivas och utveckla goda kamratrelationer, därför hjälper vi till att lösa konflikter.

HÖRNSTENAR
Estniskt och svenskt – språk, musik och kultur gör oss till en Östersjöskola i tiden
Kunskap med kvalitet – våra elevers resultat gör oss till en av Stockholms främsta skolor
Nära relationer – den lilla familjära skolan med små grupper
Mitt i stan – den lättillgängliga skolan

Estniska Skolan följer timplanen i den svenska grundskolan. I timplanen kan följande noteras:
• Skolans val är bl a estniska, vilket också räknas som en del av elevens val. Estniska läses 160 min i veckan i åk 1-2 och 120 min i veckan i åk 4-9.

1. Nu efteråt - hur tycker du att undervisningen var på Estniska Skolan?

2. Hur mycket kontakt har du idag med dina klasskamrater från Estniska Skolan?

picJag anser mig ha en hel del goda grundkunskaper med mig från Estniska Skolan vilket underlättar mina gymnasiestudier. Det är även kul att känna igen återkommande saker vi läste om i grundskolan och kunna dra nytta av sina medhavda kunskaper.

Jag pratar med några gamla klasskompisar lite då och då, inte så ofta, men detta beror på att jag inte har tid att hålla kontakten uppe, vilket är tråkigt förstås, men man kan inte få eller ha allt man vill här i livet! Jag saknar dock att ens ha möjligheten till att känna alla väl. Jag skulle hellre vilja gå i en mindre klass igen nu när jag tänker på det så här i efterhand.

Tone, gick ut skolan 2009

 

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20
E-mail: exp@estniskaskolan.se