första skoldagen

ESTNISKA SKOLANS VÄNNER

Vi är en förening vid Estniska Skolan som förvaltar en del av skolans medel och granskar de förslag som föräldrar och rektor kommer med till olika aktiviteter.
I stadgarna till föreningens §2 framgår att föreningen har till uppgift att klargöra den estniskspråkiga skolans och utbildningens betydelse, hjälpa till att skaffa läromedel, vid behov stödja eleverna ekonomiskt samt verka för att bibehålla och öka elevernas antal.

Styrelsen består förutom av rektor och ordförande i Föräldraföreningen av föräldrar till barn i skolan, men kan också ha utomstående personer i styrelsen och sammanträder 2-3 gånger per termin eller oftare vid behov.

Detta ger föräldrar en god möjlighet att aktivera sig i skolan, lära känna skolans organisation, lärare på skolan, andra föräldrar och dra vårt strå till stacken för att våra barn skall få en så bra skola, skolmiljö och stimulerande undervisning som möjligt!
Estniska Skolan bjuder verkligen in föräldrar till att aktivt följa sina barns skolgång och vara delaktiga i verksamheten vid skolan! Detta underlättar förståelsen för skolans arbete med kulturella frågor och språkliga spörsmål samt pedagogiska diskussioner.

1. Nu efteråt - hur tycker du att undervisningen var på Estniska Skolan?

2. Hur mycket kontakt har du idag med dina klasskamrater från Estniska Skolan?

picPå efterhand anser jag tack vare engagerade och professionella lärare att jag har fått en mycket bra grund att stå på, och denna grund sviker mig inte. Det är roligt att känna igen saker nu på gymnasiet och tänka "hmm, det där kan jag redan".

Jag umgås och pratar med vissa mer och vissa mindre. De jag verkligen gillat har jag försökt hålla kontakten med även om det varit svårt då tiden är knapp och du är inte riktigt van vid att ha dem långt borta.

Daphne, gick ut skolan 2009


ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20
E-mail: exp@estniskaskolan.se