första skoldagen

VÅR VÄRDEGRUND

Estniska Skolans vision:
Estniska Skolan ska vara en trygg miljö där alla har möjlighet att lära och utvecklas.

Vår vision utgår från vår värdegrund:

Vår värdegrund

* Alla har rätt till kunskap.

* Alla i skolan har rätt till en lugn och stimulerande miljö, därför ingriper vi mot sådant som kan störa i arbete och lek.

* Alla i skolan har rätt att känna sig trygga, därför ingriper vi då vi förstår att någon far illa.

* Alla i skolan har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt, därför ingriper vi mot våld, diskriminering, mobbning och kränkande tilltal.

* Alla i skolan har rätt att trivas och utveckla goda kamratrelationer, därför hjälper vi till att lösa konflikter.

Vår värdegrund innebär att Du ska

* respektera alla på skolan.
- Behandla alla väl.
- Låta alla vara med.
- Berätta i skolan eller hemma om någon blir illa behandlad.

* uppträda artigt och vara hjälpsam.
- Ta hand om nya elever.
- Lyssna och stör inte när andra pratar.
- Hälsa på dem du möter i skolan.
- Var uppmärksam och hjälp till när det behövs.
- Ställ dig upp och hälsa när lektionen börjar.

* vara rädd om vår skola.
- Vårda dina skolböcker och annat material.
- Håll bänken ren.
- Släng skräp i papperskorgen.
- Hjälp till att hålla skolbyggnaden ren och hel.

* komma i tid till alla lektioner och andra aktiviteter.

* göra dina läxor och arbeten.

Det är inte tillåtet i Estniska Skolan

* att lämna skolan utan lov (åk F-6)

* att vara inne på rasten utan lov (åk F-6)

* att kasta snöboll inom skolans område

* att åka skateboard, inlines, cykel el dyl på skolans område

* att ha på sig ytterkläder och huvudbonader i klassrummet.

* i matsalen:
- tugga tuggummi
- ha på sig ytterkläder och huvudbonader
- ta med sig väskor
- använda mobil annat än sparsamt och ljudlöst

* att lämna ut skolans portkod till utomstående

* att äta godis och sötsaker, dricka läsk o likn i skolan

* att tugga tuggummi (F-6)

* tugga tuggummi eller ha framme mobilen utanför högstadiekorridoren (åk 7-9)

* att ta med föremål till skolan som är farliga och kan skada människor och skolans egendom

* att ta med kamrat utifrån till skolan utan tillstånd från berörd lärare minst en dag i förväg

* att fotografera eller filma någon utan deras tillstånd

* att publicera bilder/filmer på personer utan deras tillstånd.

Dessutom
bör Du inte ta med värdesaker till skolan (skolan ersätter inte stulna saker)

ska Du ersätta skadegörelse i skolan om Du gjort Dig skyldig till det samt ersätta förlorade läromedel

är det förbjudet att röka, snusa och använda alkohol och droger i skolan och under skoltid

Detta dokument har tillkommit bl a därför att vi som arbetar i skolan behöver alla föräldrars stöd när det gäller skolans del av elevernas sociala fostran. Du som förälder kan stödja oss genom att tillsammans med Ditt barn samtala om detta dokument. Därigenom lägger Du grunden för våra möjligheter att ge alla elever på Estniska Skolan goda kunskaper i en stimulerande och trygg miljö.

Om ALLA hjälps åt kan vi skapa trygghet och trivsel.

Personalen i Estniska Skolan


Information från skolans Kompis-team

Kompis-teamet är den grupp lärare som ansvarar för likabehandlingsarbetet på Estniska Skolan. KOMPIS är en akronym av orden Kamrat-Omsorg-Mys-Påverkan -Insikt-Samverkan. Kompis-teamet består utav Maria Kamarik, Laine Laks Sivertun, Sylvia Kalod , Torbjörn Bardh och Nicklas Almgren.

Sedan 1 januari 2009 måste alla skolor ha en likabehandlingsplan. I den ska det stå hur skolan arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering. Estniska Skolans likabehandlingsplan finns att läsa i sin helhet på Schoolsoft under Filer och länkar. Den uppdateras varje år.

I planen står bland annat att Kompis-teamet genomför en enkät om likabehandlingsfrågor en gång om året i november. Därefter samlas en grupp bestående av elever, föräldrar och Kompis-teamet för att analysera svaren från enkäten och bestämma vilka frågeställningar som ska prioriteras under det kommande året.

För övrigt träffas Kompis-teamet en gång i veckan och planlägger hur vi löser eventuellt pågående konflikter. Vi har en Kompislåda i stora skolbyggnaden och på Stallplan dit elever kan lägga lappar till oss där de informerar om mobbning de varit med om eller sett andra vara med om. De kan naturligtvis alltid komma direkt till oss också. Vi har också en egen mailadress dit man kan vända sig: kompis@estniskaskolan.se
Vi tar också tag i konflikter och problem som anmälts till oss av klasslärare. Det är problem som pågått en tid och inte slutar efter samtal eller liknande. Då kontaktar klassläraren någon i vårt team och vi sätter ihop en plan. Kompis-teamet kontaktar då berörda föräldrar. Vi arbetar initialt utifrån en metod som heter Mini-medling. https://www.youtube.com/watch?v
=lzh9s89pr_w&t=19s

Vi i Kompis-teamet verkar för en trygg vardag för alla på skolan. Om ni märker att något inte står rätt till, tveka inte att ta kontakt med någon av oss!

Torbjörn Bardh
Laine Laks Sivertun
Maria Kamarik
Sylvia Kalod
Nicklas Almgren

Skolans likabehandlingsplan finns på Schoolsoft under Filar och länkar.

ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM Svartmangatan 20-22 S-11129 Stockholm Tel: +46 8 412 60 20
E-mail: exp@estniskaskolan.se