Lastevanemate Kogu

LASTEVANEMATE KOGU


Lastevanemate Kogu on kooli õpilaste lapsevanemate foorum.


EESMÄRK


Tagada kodu ja kooli vahel hea koostöö ja infovahetus ning kaastöö kooli
arendamisel. Koostöös kooli personali ja Sõprade Seltsiga korraldatakse
igal aastal kooli jõulupidu.


JUHATUS


› lapsevanemad/hooldajad
› koolidirektor
› õppealajuhataja E-3

› õppealajuhataja 4-9


Esimees: Jakob Kesselberg

E-post: foraldraforeningen@estniskaskolan.se


LIIKMED


Lapsevanemad, kooli personal.