Föräldraföreningen

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN


– är ett forum för elevernas föräldrar.


UPPGIFT


Att verka för ett bra samarbete och dialog mellan hem och skola och stödja och främja Estniska Skolans utveckling.
I samverkan med Estniska Skolans personal och Vänföreningen arrangera och genomföra skolans årliga julfest.


STYRELSE


› föräldrar
› vårdnadshavare
› rektor
› biträdande rektor F-3

› biträdande rektor 4-9


Ordförande: Jakob Kesselberg

E-post: foraldraforeningen@estniskaskolan.se


MEDLEMMAR


Föräldrar, vårdnadshavare, skolans personal.