Vår värdegrund

VÅR VÄRDEGRUNDEstniska Skolans vision: Estniska Skolan ska vara en trygg miljö där alla har möjlighet att lära och utvecklas.


Vår vision utgår från vår värdegrund. Ladda ner hela värdegrundsdokumentet här.


Vår värdegrund


* Alla har rätt till kunskap.


* Alla i skolan har rätt till en lugn och stimulerande miljö, därför ingriper vi mot sådant som kan störa i arbete och lek.


* Alla i skolan har rätt att känna sig trygga, därför ingriper vi då vi förstår att någon far illa.


* Alla i skolan har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt, därför ingriper vi mot våld, diskriminering, mobbning och kränkande tilltal.


* Alla i skolan har rätt att trivas och utveckla goda kamratrelationer, därför hjälper vi till att lösa konflikter.

Vår värdegrund innebär att Du ska


* respektera alla på skolan.
     - Behandla alla väl.
     - Låta alla vara med.
     - Berätta i skolan eller hemma om någon blir illa        behandlad.


* uppträda artigt och vara hjälpsam.
     - Ta hand om nya elever.
     - Lyssna och stör inte när andra pratar.
     - Hälsa på dem du möter i skolan.
     - Var uppmärksam och hjälp till när det behövs.
     - Ställ dig upp och hälsa när lektionen börjar.


* vara rädd om vår skola.
     - Vårda dina skolböcker och annat material.
     - Håll bänken ren.
     - Släng skräp i papperskorgen.
     - Hjälp till att hålla skolbyggnaden ren och hel.


* komma i tid till alla lektioner och andra aktiviteter.


* göra dina läxor och arbeten.