Det pedagogiska arbetet

DET PEDAGOGISKA ARBETETSTYRDOKUMENT OCH UNDERVISNING

 

Estniska Skolan arbetar enligt svensk skollag och läroplan (Lgr 11). Utöver de ämnen som svensk grundskola omfattar, läser alla elever estniska ca tre lektioner per vecka. Undervisningen i estniska är uppdelad i två nivågrupperingar. Vi har även utökad undervisningstid i engelska, musik och naturorienterade ämnen.

 

För närvarande har 95 % av kollegiet lärarlegitimation vilket vi är mycket stolta över. Det borgar för en lärarkår med goda kunskaper i undervisning och bedömning. Personalen uppmuntras också till fortsatt fortbildning för att få ny inspiration och nya erfarenheter.

 

Flera gånger i veckan har eleverna tillgång till läxhjälp efter skolans slut. Läxhjälpen sker under våra pedagogers ledning.

 

Vi arbetar digitalt när det är meningsfullt. Därför har varje elev i mellan- och högstadiet varsin Chromebook under skoltid. Högstadieeleverna får även ta hem sin dator. Även lågstadieeleverna har tillgång till datorer och digital teknik.

 

Skolan använder den digitala skolplattformen SchoolSoft. Där samlas all information från skolan: läxor, resultat, veckobrev, kalendarium, mm. Vår kommunikationsbas med vårdnadshavare.

 

Estniska Skolans hörnstenar ger oss en stabil grund att arbeta från. Dessa har utformats genom ett långt utvecklingsarbete och genomsyrar en verksamhet där all personal är delaktig.

 

Vårt elevhälsoteam arbetar nära pedagogerna och har god kännedom om hur vi kan stötta elever vid behov.

 

Elever och personal har gemensamt arbetat fram en värdegrund som revideras en gång om året. Där har vi samlat värderingar och förhållningssätt som gäller på vår skola och som bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö för alla på skolan.

 

Skolans KOMPIS-team arbetar främjande för kamratskap och en god atmosfär. Utifrån en årlig trygghetsenkät revideras vår likabehandlingsplan i samarbete med föräldrar och elever. 

 

 

ESTNISKA SKOLANS HÖRNSTENAR

 

Estniskt och svenskt – språk, musik och kultur gör oss till en Östersjöskola i tiden

 

Kunskap med kvalitet – våra elevers resultat gör oss till en av Stockholms främsta skolor

 

Nära relationer – den lilla familjära skolan med små grupper

 

Mitt i stan – den lättillgängliga skolan