Sihtasutus

SIHTASUTUS


Sihtasutus vastutab majanduslikult ja juriidiliselt kooli pidamise eest.


EESMÄRK


Kooli pidamise läbi edendada laste ja noorte nii eesti kui ka rootsi keele oskust – aktiivset kakskeelsust ning teadmisi.


JUHATUS


› Rootsi Eestlaste Liidu esindaja
› kaks Lastevanemate Kogu esindajat
› üks õpetajate esindaja
› koolidirektor
› veel kuni kolm liiget


Esimees: Jaan Paju

E-post: jaan.paju@eddy.se