EKLÖVET

EKLÖVET

Verksamheten på Eklövet består av klasserna F-3 och fritidshem. Vi eftersträvar att erbjuda kvalitativ utbildning, där vi ser till att elevernas sociala färdigheter utvecklas och där alla har en bra arbetsmiljö.


Skola och fritidshem har ett tätt samarbete där grunden ligger i elevernas välbefinnande, tvåspråkighet och traditioner. Vår verksamhet avspeglas i värdegrunden där samarbetet mellan hem och skola bidrar till att alla elever känner sig hemmastadda. Vi strävar efter att varje elev ska veta sitt värde och att de finner sin väg för att lyckas i livet.


För oss är det lika viktigt att bidra till att bevara både estniska och svenska traditioner och historia, som att se till att vi har tillgång till modern teknik.


VAD SÄGER VÅRA ELEVER OM ESTNISKA SKOLAN?

Varför går du i Estniska Skolan?

För att min mormor kommer från Estland och jag vill lära mig det estniska språket, och för att det är en bra skola.


Vad är speciellt med Estniska Skolan?

Alla är så bra vänner, det är roliga lektioner och lärarna är bäst i världen! (Särskilt min fröken!)


Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

Mysig, trygg och bäst!


John, klass 3
Varför går du i Estniska Skolan?

Mina föräldrar såg att skolan var högt rankad bland Stockholms skolor när det gäller trygghet, arbetsro och studieresultat. Dessutom gillade de att det var små klasser och inte så många elever per lärare. Sen frågade de om jag ville gå i en skola där man får lära sig estniska. Det ville jag gärna. Det tycker jag fortfarande är jättekul! Vi gillar att man får lära sig ett extra språk och komma närmare Estland.


Vad är speciellt med Estniska Skolan?

Att man får äta estnisk mat vid högtider och sjunga estniska sånger. Att jag har många bra kompisar som är snälla. Att man får bra kontakt med lärarna. Lärarna är väldigt bra på att hjälpa oss. Vi får ofta roliga uppgifter och jag lär mig mycket. Lärarna är också väldigt snälla!


Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

Trygg, superrolig och jättebra.

 

Zephie, klass 2


Varför går du i Estniska Skolan?

För att den är en friskola, mamma pratar estniska och det är en del av min familj. För halva är i Sverige och halva är i Estland.


Vad är speciellt med Estniska Skolan?

För att den är fri och många skolor är inte fria och kommunen bestämmer allt. Vi pratar estniska och att det är en estnisk skola i Sverige.


Hur skulle du beskriva Estniska Skolan med tre ord?

Den är bra, vi tänker på miljön, små klasser.

 

Alma, klass 1