Estniska Skolans Vänner

VÄNFÖRENINGEN


strävar efter att medverka till en »guldkant« på vistelsen i skolan.


UPPGIFT


Hjälpa eleverna till estniskspråkig utbildning samt stödja skola, lärare och
elever genom att lämna bidrag till utbildningshjälpmedel, kulturella
evenemang, skolresor, julfest, möten mm.


STYRELSE


› föräldrar
› vårdnadshavare
› rektor
› föräldraföreningens ordförande


Ordförande: Sirle Sööt

E-post: eestikoolisobrad@gmail.com


MEDLEMMAR


Föräldrar, vårdnadshavare, skolans personal samt andra intresserade.