Meie põhiprintsiibid

MEIE PÕHIPRINTSIIBIDEesti Kooli visioon: Eesti Kool on turvaline keskkond kus kõigil on võimalus omandada teadmisi ja areneda.


Meie visioon lähtub meie põhiprintsiipidest. Eesti Kooli põhiprintsiibid (rootsi keeles) saab alla laadida siit.

Meie põhiprintsiibid


* Kõigil on õigus omandada teadmisi ja oskusi.

* Kogu kooliperel on õigus viibida rahulikus ja stimuleerivas keskkonnas, seepärast võtame tarvitusele abinõud kõige vastu, mis võiks segada tööd ja mängu.

* Kõigil on õigus tunda end koolis kindlana, seepärast sekkume, kui keegi tõenäoliselt kannatab.

* Kõigil koolis on õigus, et neid koheldaks respekti ja austusega, seepärast võtame tarvitusele abinõud vägivalla, diskrimineerimise, kiusamise ja solvamise vastu.

* Kogu kooliperel on õigus tunda end hästi ja saada omavahel sõbralikult läbi, seepärast aitame lahendada konflikte.

Meie põhiprintsiipide järgi pead:


* respekteerima kõiki koolis.
   -Ära kiusa teisi.
   -Püüa aidata seda, keda kiusatakse.
   -Paku oma seltsi nendele, kes jäävad sageli üksi.
   -Räägi koolis või kodus, kui kellelegi tehakse liiga.


* käituma viisakalt ja olema abivalmis.
   -Kuula ja ära sega vahele, kui teised räägivad.
   -Hoolitse uute õpilaste eest.
   -Tervita esmakohtumisel.
   -Ole tähelepanelik ja abivalmis.
   -Tõuse püsti ja tervita õpetajat tunni alguses.


* hoidma oma kooli.
   -Ära riku raamatuid, pinke ega muid vahendeid.
   -Ära sodi pinke.
   -Ära reosta enda ümbrust, korista enda järelt.
   -Ära riku kooliruume.


* tulema õigeaegselt kõikidesse tundidesse ja teistele kooli       üritustele.


* tegema ära kõik kodutööd ja muud ülesanded.