Tervishoid

TERVISHOID


EESTI KOOLI ÕPILASTERVISHOIU MEESKOND


Õpilastervishoiu ülesandeks on toetada õpilaste tervist ning õppimist, samuti ennetada haigusi, mis takistavad õppimist. Tervis ja õppimine on omavahel seotud.


Õpilastervishoid on kooli tegevuses kesksel kohal.Töötatakse käsikäes kooli personaliga, et  teostada vajalikke kohandamisi, eriabi ning haigusi ennetavat tööd.
Kooliseaduses on rõhutatud, et kooli õpilastervishoiu meeskond  koosneb erinevatest spetsialistidest, kelle ülesandeks on töötada ennetavalt ja tervist toetavalt. Kooli võrdse kohtlemise tegevus ja  SÕBRAtiim on tihedalt seotud  õpilastervishoiu

meeskonnaga.


Õpilastervishoiu meeskonda kuuluvad kooli direktor, eripedagoog, koolipsühholoog, nõustaja, õpilaste toetaja, kooliõde ning -arst.


Kokkusaamised toimuvad igal nädalal, arutuse alla võetakse õpilastega seotud küsimused, ennetav ning toetav tegevus, diskuteeritakse ning viiakse lõpuni alustatud juhtumeid.

Kui on vajalik saada ühendust õpilastervishoiu meeskonnaga, siis on kontaktandmed  Schoolsoftis.


SÕBRAtiimi  informatsioon


Tiim koosneb koolis töötavatest õpetajatest(Maria Kamarik, Laine Laks Sivertun, Annika Ader, Torbjörn Bardh ja Nicklas Almgren), kes vastutavad Eesti Koolis võrdse kohtlemise alase töö eest. Rootsikeelne nimi (KOMPIS) on võetud sõnade esitähtedest: sõber-hoolitsus-hubane-mõju-arusaamine-koostöö. 


Alates 1. jaanuarist 2009 peab kõigil koolidel olema võrdse kohtlemise plaan, milles on kirjas, kuidas kool töötab kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimise vastu. See plaan on saadaval täismahus Schoolsoftis rubriigi all “Filer och länkar”. Seda uuendatakse igal aastal.


Iga aasta novembris viib SÕBRAtiim läbi võrdse kohtlemise alase küsitluse, seejärel koguneb õpilastest, lapsevanematest ja SÕBRAatiimist koosnev grupp, et analüüsida vastuseid ning otsustada, mida tähtsustada järgmisel aastal.

SÕBRAtiim kohtub kord nädalas, et planeerida tööd parasjagu aktiivsete konfliktide lahendamiseks. Meil on ka oma kirjakast, kooli peahoones ning Stallplan 1, kuhu õpilased saavad jätta teateid kiusamise kohta koolis. Loomulikult võib alati pöörduda ka otse meie poole. Meil on ka oma e-posti aadress: kompis@estniskaskolan.se

Töötame ka klassijuhatajate vahendatud probleemide lahendamisega. Tegemist on kestvate probleemidega, mis ei ole lõppenud peale vestlemist. Sel juhul võtab klassijuhataja ühendust mõne SÕBRAtiimi liikmega ning meie teeme plaani. Võtame ühendust  vastavate lapsevanematega. Töötame nn Mini-medling meetodi alusel.


Töötame selle nimel, et kõigil  oleks koolis turvaline. Kui märkate, et midagi koolis pole päris hästi, võtke kindlasti SÕBRAtiimiga ühendust.