Pedagoogiline töö

PEDAGOOGIKAKOOLIELU JUHTUVAD DOKUMENDID JA ÕPPETÖÖ

 

Eesti Kool juhindub oma töös Rootsis kehtivatest haridusseadustest ja riiklikust  õppekavast(Lgr 11). Lisaks rootsi põhikoolis õpetatavatele ainetele õpivad kõik meie õpilased kolm tundi nädalas eesti keelt kahel erineval tasemel: emakeele või võõrkeelena. Meie koolis on rohkem tunde inglise keele, muusika ja loodusõpetuse õpetamiseks.

Momendil on 95% õpetajatest pädevustunnistusega, mille üle oleme väga uhked. See võimaldab meie õpetajaskonnal heal tasemel anda tunde ja hinnata õpilaste teadmisi. 

Personali õhutatakse täiendõppele, et saada uut inspiratsiooni ja kogemusi.

Peale tundide lõppu on meie õpilastel võimalik osa võtta järelaitamistundidest, mida juhendavad meie õpetajad.

Vajadusel töötame ka digitaalselt. Selleks on kõigil kesk-ja kõrgastme õpilastel koolis kasutamiseks oma Chromebook. Kõrgastme õpilased saavad arvuti võtta koju. Ka algklassides kasutatakse arvuteid ja digitaalset tehnikat.

Koolis on kasutusel digitaalne Schoolsoft, kuhu on kogutud kogu info koolist: kodutööd, tulemused, nädala teated, tähtsad sündmused jpm. See on meie suhtlusvahend lapsevanematega.

Eesti Kooli põhialused annavad meile võimaluse stabiilseks tööks. Need põhiväärtused on välja töötatud pika aja jooksul ja kogu personal töötab vastavalt nendele.

Meie kooli õpilastervishoiu meeskond töötab koos  pedagoogidega ja teab, kuidas  vajadusel toetada õpilasi. 

Kooli põhialused on valminud õpilaste ja personali ühistööna, seda vaadatakse üle kord aastas. Oleme kokku kogunud tähtsaimad seisukohad ja käitumisreeglid, mis kehtivad meie koolis selleks, et kool oleks turvaline ja positiivne töökoht kõigile.

Kooli SÕBRAtiim töötab ennetavalt hea õhkkonna ja sõbralikkuse nimel. Igal aastal  õpilastele ja lapsevanematele läbi viidud ankeedi alusel muudetakse vajadusel meie  võrdse kohtlemise plaani.

 

 

EESTI KOOLI ALUSTALAD


Eesti ja rootsi - keel, muusika ja kultuur teeb meist moodsa kooli Läänemere kaldal.


Heal tasemel teadmised - tulemuste poolest kuulume Stockholmi parimate koolide hulka.


Head omavahelised suhted - väikeste klassidega kodune kool.

 

Kool keset linna - lihtne siia tulla.