TAMMELEHT

TAMMELEHT


Tammelehte kuuluvad õpilased ja õpetajad eelkooliklassist kuni kolmanda klassini ning pikapäevarühm. Meie eesmärgiks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi arendav kool, kus on hea õppida ja töötada.


Kool ja pikapäevarühm teevad tihedat koostööd. Meie põhiväärtustes kajastuvad heaolu, kakskeelsus ja traditsioonid. Põhiväärtustes kajastub ka meie omanäolisus, nagu näiteks väga kõrgelt hinnatud koostöö lastevanematega. Õpilased saavad tuge igas mõttes ja tunnevad end turvaliselt. Me pürgime selle poole, et iga õpilane tunneks oma väärtust ja leiaks oma tee, et elus hakkama saada.


Pedagoogikas ühendame kooli pikaajalist kogemust ja traditsioone uute ideede ja metoodikatega. Koolis on võrdselt olulised nii Eesti ja Rootsi traditsioonide ja ajaloo hoidmine, kui ka kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste arendamine ja innovatiivsetes arendustes osalemine.

MIDA ARVAVAD MEIE ÕPILASED EESTI KOOLIST? 

Miks sa käid Eesti Koolis?

Mu vanaema on Eestist ja ma tahan õppida eesti keelt ning see on hea kool.


Mis on selles koolis erilist?

Kõik on nii head sõbrad, tunnid on toredad ja siin on maailma parimad õpetajad(eriti minu klassijuhataja)!


Kirjelda Eesti Kooli kolme sõnaga!

Mõnus, turvaline ja parim!John, 3. klassMiks sa käid Eesti Koolis?

Mu vanemad leidsid, et Eesti Kool on turvalisuse, töörahu ja õpitulemuste poolest Stockholmis esireas. Neile meeldis ka see, et siin on väikesed klassid. Siis nad küsisid, kas tahan käia koolis, kus õpitakse eesti keelt, ja ma tahtsin. Siiamaani leian, et see on väga tore. Meile meeldib, et õpin lisakeelt ja saan paremini tundma Eestit.


Mis on selles koolis erilist?

Eriline on see, et tähtpäevadel saame süüa eesti toitu ja laulda eesti laule. Mul on siin palju lahkeid sõpru ja siin on meil lähedane side õpetajatega, kes oskavad meid väga hästi aidata. Saame sageli toredaid ülesandeid ja ma õpin palju. Õpetajad on väga lahked.


Kirjelda Eesti Kooli kolme sõnaga!

Turvaline, väga lõbus ja väga hea.Zephie, 2. klass

Miks sa käid Eesti Koolis?

See on vabakool, ema räägib eesti keelt ja see on osa minu perekonnast, pool on Rootsis ja pool on Eestis.


Mis on selles koolis erilist?

See on vaba, sest paljudes koolides otsustab kohalik võim. Me räägime eesti keelt ning see on eesti kool Rootsis.Kirjelda Eesti Kooli kolme sõnaga!

Hea, keskkonnasõbralik, väikesed klassid.Alma, 1. klass