Stiftelsen

STIFTELSEN


har det övergripande ekonomiska och juridiska ansvaret för skolan.


UPPGIFT


Att främja barns och ungdomars färdighet i estniska och svenska
språken – aktiv tvåspråkighet samt deras kännedom om svensk,
estnisk och sverigeestnisk kultur.


STYRELSE


› en ledamot ur Sverigeesternas Förbund
› två föräldrarepresentanter
› rektor
› en lärarrepresentant
› ev ytterligare tre ledamöter


Ordförande: Jaan Paju

E-post: jaan.paju@eddy.se